Organisatie

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van de stichting is: 853743964

Ambassadeurs

De stichting kent Ambassadeurs die worden aangesteld door het bestuur voor een periode van 3 jaar. Zij hebben geen bevoegdheden de stichting te vertegenwoordigen, maar ondersteunen de stichtingactiviteiten door de inzet van hun competenties en netwerk.

Beleidsplan

Jaarlijks stelt de stichting haar beleidsplan vast. Een beleidsplan omvat een vooruitzicht voor minimaal de komende 3 jaar. Hierin staat opgenomen in welke landen, op welke groepen de stichting zich in die jaren zal richten met welke activiteiten. Deze keuzes dienen te zijn ingebed in actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Voor 2014 ligt het accent op het bevorderen van Biodanza voor kinderen en dementerende ouderen.

Bestuurssamenstelling

Ron Otten (voorzitter); Merel Sloot (secretaris); Susan Leemans (penningmeester). Buiten een onkostenvergoeding, ontvangt het bestuur geen beloning voor haar werkzaamheden.

Middelen

De stichting streeft een ANBI-status na en stelt jaarlijks haar begroting vast. Jaarlijks komt een deel van de middelen ten goede aan het vermogen van de stichting om daarmee de continuïteit van de activiteiten veilig te stellen. De middelen zijn afkomstig uit:

  • Donaties van particulieren en organisaties;
  • Het uitnutting van ter beschikking gestelde faciliteiten;
  • Schenkingen van fondsen;
  • Subsidies van overheden;
  • Inzamelingen tijdens daarvoor georganiseerde activiteiten;
  • Het exploiteren van het vermogen van de stichting.
Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked *.