Hand-in-hand

Geslaagde pilot Biodanza met ouderen en kinderen

In 2017 heeft de Stichting Vrienden van Biodanza een pilot uitgevoerd, waarbij kinderen van de basisschool en cliënten van het verpleeghuis samen hebben gedanst. De reacties waren hart verwarmend. Leerkrachten en zorgmedewerkers zagen gedrag bij de deelnemers dat hen verraste en emotioneerde. De school en het verpleeghuis heeft de dansdocenten uitgenodigd meer dans te komen geven. Uit deze resultaten is het enthousiasme ontstaan om het initiatief uit te rollen in het project Hand-in-Hand.

Project Hand-in-Hand

Het project Hand-in-Hand is het vervolg en gestart in 2018. Het heeft tot doel op non-verbale wijze verbinding tot stand te brengen tussen (dementerende) ouderen en kinderen door middel van dans, muziek en plezier.

Diverse intergenerationele dansinitiatieven zullen worden geïnitieerd, ondersteund en begeleid.  Ieder dansinitiatief zal bestaan uit een aantal dansworkshops. Voorafgaand krijgen beide groepen drie inleidende workshops. Deze workshops vormen een kennismaking met de dans binnen de eigen groep en een voorbereiding op de ontmoetingen. De workshops daarna zijn de gezamenlijke danservaringen. Alle dansworkshops duren één uur. Bij de kinderen worden de workshops voorafgegaan door kringgesprekken over onderwerpen als: contact maken, ouderen en kwetsbaarheid.

Interesse?

Heeft u interesse of wilt u helpen een dansinitiatief mogelijk te maken? Reageer dan via dit emailadres: handinhand@vriendenvanbiodanza.nl.