Doel van de stichting

De Stichting Vrienden van Biodanza stimuleert wereldwijd Biodanza voor speciale doelgroepen ter bevordering van het welzijn van de deelnemers, waar ook ter wereld. Het gaat hierbij om mensen die moeilijk zelfstandig kunnen beslissen over het wel of niet deelnemen aan Biodanza zoals dementerende mensen, geestelijk beperkten of kinderen. Zij zijn voor deze beslissing afhankelijk van begeleiders of verzorgers. De stichting heeft tot doel een open houding te bewerkstellingen bij deze begeleiders.

In 2014 richten we ons op Biodanza in de ouderenzorg, specifiek op ouderen met bepaalde vormen van dementie. We willen informatie en voorlichting geven over Biodanza aan o.a. fysiotherapeuten, artsen, begeleiders en mantelzorgers. We zorgen ervoor dat er Biodanza docenten zijn op specifieke locaties zoals verpleeghuizen.