Biodanza voor kinderen

Kinderen hebben veel baat bij Biodanza. Zij leren zichzelf te ontplooien en zichzelf te zijn en hebben veel plezier in bewegen met elkaar.

De Stichting Vrienden van Biodanza helpt Biodanza voor kinderen toegankelijk te maken. We geven informatie en voorlichting over Biodanza aan scholen en ouders. Daarnaast bemiddelen we in het vinden van de juiste Biodanza docent op locaties als wijkcentra en scholen.