Activiteiten

Doel

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van levenskwaliteit van mensen met een fysieke en/of mentale belemmering, gedetineerden, kinderen, allochtonen en andere groepen met een achterstand in de maatschappij al dan niet opgenomen in een instelling door toepassing van Biodanza;
b. door Biodanza de zelfontplooiing van mensen met een belemmering te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij kunnen functioneren in de samenleving;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
d. de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het promoten van Biodanza op plaatsen waar zij de omgeving van beoogde deelnemers kan aanspreken;
  • Het opbouwen, onderhouden en inzetten van een netwerk binnen deze sector;
  • Het bemiddelen in vraag en aanbod van Biodanza-facilitatoren;
  • Het verzamelen en delen van kennis en ervaringen omtrent het geven van Biodanza aan deze groepen;
  • Het deelnemen aan en het zelf initiĆ«ren van projecten met een toegevoegde waarde in het nastreven van de doelstelling van de stichting;
  • Het verwerven van gelden en andere middelen om de activiteiten te kunnen uitvoeren.